Планините
  х. "Персенк" - с. Забърдо
 

Х. “Персенк” – Гробен проход – х. “Скални мостове” – с. Забърдо - 4 часа

От х. “Персенк” се тръгва на юг, като пътеката се търси в долния десен (западен) край на поляната, където има съответните малкировъчни табели. Навлиза се в гората и почти веднага се стъпва на стария римски път, който е построен по билото на рида Чернатица. През първия един час се върви именно по този римски път, който леко, но постоянно се изкачва. Върви се почти изцяло през гора, но редките просветвания вдясно (запад) откриват прекрасни панорамни гледки към района на вр. Модър и долината на река Въча. На около 30-40 мин. от хижата се минава покрай чешма с много студена вода. По римския път за около 1 час се стига до седловината между върховете Голям Персенк и Малък Персенк, наречена Гробен проход. Старото й, турско име, е Мезаргидик. Тя е ключов разклон, но от цялата маркировка е останала само една стара ръждясала табела, на която е нарисувана схема на маркировката. Най-напред, още преди навлизането на поляната Гробен проход, вдясно се отделя пътечка, която след 50 м отвежда до друга, по-голяма поляна, с паметник на антифашистката съпротива и панорамна гледка към долината на Въча. От тази втора поляна в южна посока тръгва слабо очертана пътечка, която води на вр. Голям Персенк. Трябва да се внимава в горния й край, тъй като се губи в млада иглолистна гора, заела мястото на старо сечище.

В началото на Гробен проход (на идване от х. “Персенк”) има самостоятелно стърчащ маркировъчен кол. От него перпендикулярно вляво, в посока север-североизток, тръгва пътеката за вр. Персенк (Малък Персенк). Тя навлиза обратно в гората, заобикаля паднало дърво и започва да изкачва плавно върха. Маркирана е слабо с червена маркировка.

В далечния, източен край на поляната, е пътеката за х. “Скални мостове” и Чудните мостове, маркирана в жълто и червено. Тръгва се почти по равно, в източна посока, като отново се навлиза в гората. Следва кратко слизане през поляни, завива се наляво, пресича се поточе и се стъпва на изровена, но не много тясна пътека. Това са остатъци от стар път, водещ от с. Орехово до митнически пункт, строен на някогашната граница между България и Османската империя. Върви се около 15 мин. по този път, след което маркираната пътека завива рязко вдясно и започва стръмно да слиза. Разклонът е добре маркиран. Стръмното слизане е в стара гора и продължава около 10 мин. Постепенно наклонът намалява, минава се покрай млада гора-бивше сечище и пътеката се разширява. Завива се наляво и постепенно се слиза в долината на поток – един от притоците на реката, създала Чудните мостове. Върви се по левия бряг на потока по все така широка, но изровена от водата пътека, която в крайна сметка се спуска на широкия черен път, тръгващ от паркинга пред х. “Скални мостове”. (40 мин. от Гробен проход, 1 ч 40 мин. от х. “Персенк”).

От х. “Скални мостове” се тръгва надясно, надолу по асфалтирания път за Сините ханчета и с. Забърдо. С няколко серпентини пътят слиза до Чудните мостове и старата хижа “Чудните мостове”, разположена непосредствено до Големия мост (800 м от х. “Скални мостове”). На няколко места пряка маркирана пътека пресича завоите на пътя и за около 15 мин. извежда на Големия мост (2 ч от х. “Персенк”).

Пътеката за с. Забърдо е прокарана по самия Голям мост и е маркирана с жълт цвят. Като се мине от южната страна на моста, се завива почти под прав ъгъл наляво и се навлиза в гората. Така се върви около 20 мин. и се стига до гъсто обрасъл с млади иглолистни дървета участък. Тук пътеката може да се загуби. Трябва да се търси леко вдясно, по диагонал нагоре, с обща посока изток-югоизток. След пресичането на обраслия район започва кратко слизане, което отвежда на широк и здрав горски път. В случай на изгубване на пътеката в началото на обраслия район, може да се продължи напред, в източна посока направо през гората, докато се излезе на същия горски път. По пътя се тръгва надясно, почти по хоризонтала, като маркировката е пестелива. След около 15 мин. (30-40 мин. от “Чудните мостове”) пътят свършва. Пътеката за с. Забърдо се отклонява по диагонал вдясно (на юг) и с леко изкачване навлиза в гората. Мястото е маркирано, но трябва да се внимава да не се пропусне.

Като се навлезе в гората, започва леко изкачване, а посоката постепенно се изменя от югоизток на юг и после на югозапад. Практически това означава, че постоянно завивате леко вдясно. Изкачването трае около 30-40 мин., но почти не се усеща. След това започва също толкова неусетно слизане. Постепенно гората се разрежда и вляво се откриват гледки към съседната височина Чуката и долината на река Забърдска. Слизането продължава около 20 мин., като постепенно се спускате в долината на реката. В този участък туристическата пътека съвпада с козя пътека и е добре утъпкана. Слиза се на асфалтовия път от Сините ханчета за с. Забърдо в самото начало на селото (2 ч. от “Чудните мостове”, 4 ч. от х. “Персенк”).

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=