Планините
  Х."Чудни мостове" - с. Орехово
 
Х. "Чудните мостове” – х. “Кабата” – с. Орехово

От Чудните мостове се тръгва по наскоро асфалтирания път за х. “Скални мостове”, който за около 15 мин. извежда на широката поляна пред хижата, превърната на паркинг. Може да се използва и пряката пътека, маркирана със син цвят, която пресича по-големите завои на пътя.

От х. “Скални мостове” (1586 м н.в.)се тръгва надясно (изток) по голям горски път. Маркировката (със син цвят) не е особено начесто, но и няма нужда, тъй като пътят извежда до х. “Кабата”. Отначало пътят се изкачва плавно. След около 30 мин. се стига до поляна с горски дом и чакало за ловци. Тук има разклон – в далечния край на поляната широкият горски път прави обратен завой. За х. “Кабата” се продължава напред по черен дърварски път. Наклонът постепенно намалява, минава се покрай поляна с разрушен краварник вдясно и с леко изкачване се излиза на билото на рида (45 мин. от х “Скални мостове”, 1 час от “Чудните мостове”). Тук пътят се разделя на три – левият е най-добре очертан, средният се губи в гората, а по десния върви маркировката. Може да се тръгне по всеки от пътищата, тъй като след около 1 км те се събират, а гората, през която преминават, е рядка и може да се върви направо по тревата. Завива се леко вляво и се излиза на х. “Кабата” (1656 м н.в., 1 ч и 20 мин. от “Чудните мостове”).

Непосредствено след хижата има важно, но не добре очертано и маркирано кръстовище. В източна посока, покрай трафопоста, се навлиза в гората и по тясна стръмна пътечка без маркировка за около 15 мин. се изкачва до параклиса Цирикова църква (1738 м н.в.), от който се открива прекрасна панорамна гледка към долината на р. Чая, Чернатица и Радюва планина. На североизток по черен път тръгва маркировка със син цвят за селата Малево и Хвойна. Пътят минава през изоставените сгради на бившия ученически лагер “Слънчеви поляни”, навлиза отново в гората и се ориентира в източна посока, следвайки горски път.

За с. Орехово трябва да се търси път вляво. Отначало се тръгва по синята маркировка, подминава се хижата, както и всички изоставени постройки, след което се напуска синята маркировка и през ливадите се прави широка дъга вляво, като с почти обратен завой се излиза под хижа “Кабата”. На самите ливади пътят се слабо очертан, но навлизайки в гората става съвсем ясен. Малко преди пътят да навлезе в гората, отляво на ливадите има чешма. В гората се следва обща посока северозапад, като се върви със съвсем леко слизане и с много завои. Има твърде рядка зелена маркировка. Вдясно остава много широк и дълбок дол – долината на река Коиловски дол. Пътят се придържа към югозападните склонове на дола. На около 15 мин. от х. “Кабата” два последователни остри завои на пътя, с които се преодолява голяма денивелация, са пресечени от преки пътеки. Първата, горната пряка, която е по-къса, е ясно означена. На втората маркировка откъм пътя няма, но като се стъпи на нея, се виждат и знаците. След излизане от втората пряка се върви известно време по пътя в почти северна посока. На север и изток се разкриват панорамни гледки към Коиловски дол, долината на река Орешица и селата Хвойна и Малево. Наклонът е малък. На около 1 ч и 15 мин. от х. “Кабата” вляво от пътя има малък параклис с чешма до него. Мястото е ключово за ориентиране. На около 10-12 мин. (700 м) след параклиса вляво от пътя се отбива пряка пътека. Тя слиза стръмно надолу през гората и излиза на външната дъга на остър завой на пътя. Върви се надясно по пътя не повече от 20 м и отново се тръгва надолу през гората по широка, но доста стръмна пътека. Тези две пътеки позволяват да се спестят около 6 км ходене по пътя, който губи височина с много серпентини, затова е добре да се потърсят, въпреки слабата маркировка. Ниско в долината на река Орешица пътеката отново извежда на пътя, който вече е хоризонтален. Тръгва се наляво по него и покрай голяма църква за около 15 мин. се стига до мост, по който се влиза в долната махала на с. Орехово (2 ч. 15 мин. от х. “Кабата”, 3 ½ ч. от “Чудните мостове”).

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=