Планините
  Чепеларе - х. "Персенк"
 

Чепеларе – х. “Изгрев” – “Глухите камъни” – Гробен проход – х. “Персенк” - 8 часа

В Чепеларе се тръгва от моста в долния (северния) край на града, по улицата, която води в Сивковска махала. Пресича се махалата в западна посока и за около 15 мин. от моста се стига до края на града. Маркировка до момента няма, само едно малко ромбче, отбелязващо началото на велосипеден маршрут. Едва извън града започва рядка синя маркировка за х. “Изгрев”. Тя следва пътя и долината на Сивковска река в западна посока. Отначало пътят е асфалтов, преминава покрай чешма, а наклонът му почти не се усеща.

На около 2,5 км (45 мин.) от края на града пътят става черен, като изкачването продължава. Стига се до разклон в дере. Наляво продължава велосипеден маршрут, а пешеходният вариант за х. “Изгрев” е надясно по дерето, по дърварски път. Пътят прави остър завой надясно и започва бързо да се изкачва. На около 1 час от Чепеларе, без никакви означения на самия път, пътеката го напуска вляво и започва стръмно изкачване, което “сече” завои. След 8-10 мин. (600 м) се излиза отново на пътя, върви се малко по него вляво, докато се стигне до разклон. Пътеката е по средата между двете разклонения, на пръв поглед изглежда като изровена от водата урва, а дървото с маркировката е отрязано. Стръмното изкачване трае около 15 мин (1 ½ часа от Чепеларе), след което пътеката завива рязко вляво и става почти хоризонтална. Маркировката е слаба в посоката на изкачването, но има табели, обозначаващи слизането (трябва да се търси гледна точка от обратната посока). Изкачва се плавно по склона, но на места е затрупана или разрушена от дърводобивна дейност. Маркировката продължава да е слаба, но трасето за движение е ясно очертано в гората. След около 15 мин. се излиза отново на дърварския път, по който се тръгва наляво. Върви се известно време по него, пресича се едно дере и след дерето следва разклон. По-новият дърварски път остава вляво, а вдясно тръгва по-стар и обрасъл горски път, по който е и маркировката.

Излиза се на широки поляни (2 ½ часа от Чепеларе). Поляните са сравнително трудни за ориентиране, но пък изкачването почти свършва. Пътеката пресича перпендикулярно голям черен път, изкачващ се от ляво. След това минава покрай къща (остава вдясно) и стъпва на път. По него се върви около 100-150 м напред (изток-североизток), като пътят пресича плитко деренце. Маркировката е нарядко, за ориентир могат да служат двата далекопровода, които са почти успоредни и са построени от двете страни на пътя. След плиткото деренце, пътят завива рязко вдясно, а пътеката се отделя наляво от него и започва отново да се изкачва в северна посока. Хубава маркировка има едва в края на гората, на около 100 м по-нагоре. Навлиза се в рядка стара гора, през която се върви по плетеница от пътеки с или без маркировка и за около 25 мин. от къщата в началото на поляните се стига до х. “Изгрев” (1711 м н.в., 3 часа от Чепеларе).

От х. “Изгрев” се тръгва на северозапад по широк горски път, като маркировката е с червен цвят. Пътят се изкачва плавно през гора и за около 30 мин. стига до обгледна поляна. Наляво се отклонява маркирана с червено пътека за х. “Студенец” и Пампорово, а напред се открива гледка към Мурсалица и Перелишкия дял. За х. “Персенк” се продължава вдясно, все по пътя, който постепенно завива на север, заобикаляйки от запад широко билно възвишение. След около още 30 мин. наляво от основния се отделя по-незначителен път, който се пренебрегва. Основният път излиза на широки поляни (местност “Гьола”), в далечния край на които, до пътя, има хубава чешма (1 час от х. “Изгрев”, 4 часа от Чепеларе). От чешмата се продължава на север все по пътя, който почти няма наклон, навлиза отново в гората, преминава покрай още една чешма (наскоро обновена) и излиза на друга поляна. След тази втора поляна, черният път постепенно завива наляво и започва да губи височина. Вдясно от него се отделя по-малък черен път. Разклонението е маркирано, но трябва да се внимава да не се пропусне. Тръгва се по този по-малък черен път вдясно, който стръмно се изкачва с няколко завоя на връх Мечкарски (Айдарски камък), висок около 1850 м. На върха има малка полянка и стара триъгълна маркировъчна табела. Пътят преминава в широка пътека, която завива надясно и продължава почти хоризонтално, пресичайки последователно няколко полянки. След това отново тръгва в северна посока и за около 15 мин. от върха плавно слиза в местността “Глухите камъни”.(2 ½ часа от х. “Изгрев”, 5 ½ часа от Чепеларе).

Глухите камъни представляват две големи риолитни скали, сякаш забодени на поляната от невидима ръка. Край тях е направена масичка за почивка и огнище. Местността е важен разклон – напред по билото, с обща посока север, продължава червената маркировка за х. “Персенк”, а надясно се отделя маркираният със зелен цвят път за Чудните мостове.

От Глухите камъни се продължава по пътя в северна посока, като се следва все същата червена маркировка. Почти хоризонтално и все през гора, за около 25-30 мин. пътят извежда на дълга поляна с чешма. Там маркировката се губи и затова трябва да се придържаме към левия, западния край на поляната, по който е очертан краят на черния път. При чешмата пътят свършва, а маркировката отново се появява.

Започва изкачване, влиза се в гора и на около 200 м след чешмата се стъпва на останките от стария римски път, прокаран по билото на рида Чернатица. Маркираната пътека следва този път, който се изкачва на около 2000 м н.в., подсичайки високо от изток вр. Голям Персенк. Следва кратко слизане до превала между Голям Персенк и Персенк, наречен Гробен проход или Мезаргидик (1 час от Глухите камъни, 6 ½ часа от Чепеларе). От тук надясно (изток) се отделя пътека за Чудните мостове през х. “Скални мостове” (1 час), а наляво – за паметника на антифашистката съпротива (5 мин) и вр. Голям Персенк. Пътят за х. “Персенк” е напред, на северозапад, по диагонал през поляната Гробен проход. На самата поляна маркировка няма, а трябва да се търси в противоположния край на поляната.

Отклонението за вр. Персенк е малко преди края на поляната, точно срещу самотно стърчащия маркировъчен кол, на който не са останали никакви табели. Завива се рязко вдясно, влиза се в гората, заобикаля се голямо паднало дърво и се стъпва на добре очертана, но слабо маркирана пътека, която за около 30 мин. отвежда на вр. Персенк. За да продължите за х. “Персенк”, трябва да се върнете обратно на седловината Гробен проход, защото западните и северните склонове на вр. Персенк са стръмни и непроходими.

От Гробен проход се търси маркировка в северозападния край на поляната. Почти веднага се стъпва отново на римския път, който отначало с леко изкачване, а след това с леко слизане за около 1 час от Гробен проход извежда на хижа “Персенк”. Приблизително на средата между седловината и хижата край пътя има чешма. Пътят се движи основно през гора, но на места вляво се откриват прекрасни гледки към долината на р. Въча и вр. Модър. Целият преход от Чепеларе до х. “Персенк” се изминава за около 7 ½-8 часа.

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=