Планините
  Мостово - Белинташ
 
 

От с. Мостово до античното светилище Белинташ може да се отиде по два начина – по пътя през мах. Врата и по долината на река Сушица през мах. Сини връх.

 

Ако предпочитате билния път с гледки на север към Горнотракийската низина и на юг към Кръстова гора и Крушевска планина, минете през Врата. Тогава ходенето започва със стърмно изкачване.

 

Ако пък искате да се наслаждавате на суровата красота на Хайдушки камък, Караджов камък и на живописната долина на р. Сушица, изберете “долния” път. При него изкачването е в края. Внимание – при силен дъжд този път не трябва да се използва, тъй като на места се движи по коритото на реката и е непроходим!

 
Мостово – мах. “Врата” – Белинташ
 

Тръгва се от Мостово на северозапад по пътя за с. Орешец и Асеновград. Пътят бързо набира височина, преваля малко ридче и постепенно завива на север, после на североизток. По долината на поток – десен приток на р. Сушица, се изкачва високо на билото на рида Добростан (3 км, около 1 час от с. Мостово). От тук се разкрива гледка на север към Горнотракийската низина. Стига се до важен разклон – наляво е пътят за с. Орешец и Асеновград, както и пътеката за х. “Марциганица”. Трябва да продължите надясно (изток), по път с трошено-каменна настилка, в посока махалата Врата и с. Три могили. Пътят върви в югоизточна посока почти хоризонтално. Надясно се виждат долината на р. Сушица и Караджов камък, а отпред хоризонтът е затворен от Белинташ. За около 45-50 минути стигате до първите къщи на махалата Врата. Пресича се махалата все по основния път, от който вдясно се отклоняват няколко “улици”, слизащи до новите къщи в долния край на Врата. В центъра на махалата има магазинче, в което се продават бира, безалкохолни напитки и разни неща за ядене. (2 часа от Мостово). Продължава се по пътя, който постепенно се ориентира на изток. След десен завой с широка дъга се стига до края на гората и до разклон. Трябва да се избере средният, по-широкият път (за Чотрова махала и Белинташ), който влиза в гората и започва да се изкачва със завои. Стига се до чешма с беседка (2.45 ч - 3 ч от Мостово). Малко след чешмата пътят отново се разделя. За Белинташ се тръгва надясно (юг), по черен път, а трошено-каменният път се изоставя. Черният път върви почти в южна посока, хоризонтално, минава покрай малка чешмичка и след това леко започва да се изкачва. На около 30 мин. от голямата чешма излиза на поляната пред Белинташ. (От голямата чешма до пътя, малко преди да излезе на тази поляна, има и пряка пътека през гората. Тя тръгва вдясно, точно зад беседката, но не е маркирана и човек може да се заблуди. Ако все пак я изберете, при евентуални съмнения трябва да се придържате вляво, към склона, с идеята за леко изкачване). През поляната се върви на юг с леко изкачване и се влиза в млада иглолистна горичка. Тук се оформя пътечка, която за около 15 мин. извежда до началото на Белинташ. ( 3 ½ часа от Мостово, 1 ½ ч от Врата).

 

    От разклона Асеновград/Мостово/Врата до Белинташ има маркировка, основно с червен цвят. Поставена е доста нарядко, но на повечето ключови места я има. Най-добра е в последния участък – от поляната до самата скала.

 
 
 
 
 


 Мостово – с. Сини връх – Белинташ
 

Тръгва се от Мостово в югоизточна посока. Като се излезе от селото, започва черен път, който се движи по дъното на долината и на няколко пъти пресича река Сушица или върви направо по коритото й. Трябва да се има предвид, че при обилен дъжд пътят е непроходим, или най-малкото здраво ще се измокрите. Вдясно отгоре се издига Караджов камък, отпред е Хайдушки камък, а вляво се виждат западните подстъпи на Белинташ. По долината на Сушица се ходи около 45 мин., със съвсем леко, почти неусетно изкачване, като се заобикаля Белинташ от юг. Стига се до две-три къщи от с. Сини връх при водослива на двата големи притока на Сушица и до разклон. Надясно продължава големият път за една от махалите на с. Сини връх и за Хайдушки камък. За Белинташ е наляво, по десния приток (гледано по течението, отдолу, откъдето идвате, е левият) на р. Сушица. Завива се наляво (североизток) и се търси пътечка по десния бряг на потока (отново – гледано отдолу се пада левият). Пътечката пресича няколко ливади и влиза в младата горичка вляво по склона. Започва плавно изкачване, тук-там има стара маркировка, на която не трябва да разчитате. Все в горичката, постепенно набирате височина. Общата посока е север, но има доста завои, пътеката следва формите на рида. На около 30-40 мин. от разклона при водослива наклонът постепенно изчезва, стига се до голяма поляна вляво и два скални зъбера. Белинташ е точно отгоре вляво, но пряк път натам няма. Трябва да се продължи напред между двата скални зъбера по добре оформената пътечка, която слиза леко, за да пресече малко долче. След това отново се изкачва плавно и навлиза в една от махалите на с. Сини връх (2 ч. от Мостово, около 1 час от водослива). Тук започва път, който с леко изкачване отива до Чотрова махала и махалата Врата. Не трябва да се следва. Преди пътят да е напуснал махалата, вляво от него се тръгва между дворовете по широка пътека, която за около 5-10 мин. напуска махалата и се превръща в нещо средно между път и пътека. С няколко завоя се изкачва по стръмния югоизточен склон на Белинташ и постепенно се стеснява. На около 15 мин. от махалата пътеката стъпва на огромна плоска скала. Трябва да се върви леко вляво и нагоре. Като се пресече скалата (внимавайте при мокро време!), се излиза на маркираната пътека за Белинташ, идваща от махалата Врата. Завива се наляво по нея и се излиза на светилището. (2 ½ - 3 часа от Мостово, 1 ½ - 2 часа от водослива).

 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=